ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Blog ΣΤΟ WordPress

Στο βίντεο οδηγό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε blog στο wordpress. 1)Συνδεόμαστε στο mail που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε το blog μας. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε το mail του οργανισμού αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστό...