Σε αυτό το βίντεο δείχνουμε πως μπορούμε στο Blog μας να διαγράψουμε μια ετικέτα (label) μαζικά απ όσες αναρτήσεις την εμπεριέχουν, αλλά και πως να διορθώσουμε κάποια δημιουργώντας νέα.

Οι Ετικέτες | Labels των blog έχουν να κάνουν μόνο με τα blog και όχι με τα social. Oμαδοποιούν τα άρθρα μας, δηλαδή όταν κάποιος πατήσει την ετικέτα | label  για παράδειγμα “οικονομικά”, θα μας ομαδοποιήσει και εμφανίσει όλα τα άρθρα του blog μας που έχουν ετικέτα | label “οικονομικά”.

Προτεινόμενα βήματα για τις Ετικέτες | Labels: 

  1. Την κατηγορία του μενού που θα αναρτηθεί το άρθρο μας (βάζουμε μια από τις πέντε κατηγορίες που έχουμε)
  2. Το θέμα που μιλάει το άρθρο | βίντεο (Προσπαθούμε να περιγράψουμε το θέμα μονολεκτικά. Λόγο ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό προτείνουμε το πολύ 3 ετικέτες για το θέμα, αν και αυτό είναι πάντα στην κρίση του συντάκτη)
  3. Το όνομα του καλεσμένου, αν έχουμε καλεσμένο (οπωσδήποτε το όνομα γιατί είναι άδικο για τον καλεσμένο αν δεν μπει το όνομά του, επίσης όταν αναζητήσει το όνομα του βουλευτή να δει όλα τα άρθρα | βίντεο με τον συγκεκριμένο Βουλευτή
  4. Την ιδιότητα του καλεσμένου μας (την ιδιότητά του ξεχωριστά ώστε όταν πατήσει κάποιος την ετικέτα πχ Βουλευτής να του βγάλει όλα τα άρθρα με τους βουλευτές)
  5. Τον Νομό του Βουλευτή, αν ο καλεσμένος μας είναι βουλευτής

Προσοχή, θυμόμαστε πάντα:

  • Ξεκινάμε να γράφουμε την Ετικέτα | Label και το blog μας προτείνει ετικέτες, αν βλέπουμε την Ετικέτα | Label που θέλουμε ως προτεινόμενη κάνουμε κλικ επάνω της (γιατί ακόμα και ένα διαφορετικό χαρακτήρα ή τόνο ή κενό να έχει μια λέξη το blogger την βλέπει σαν διαφορετική ετικέτα)
  • Δεν κάνουμε άσκοπη χρήση των Ετικετών | Labels. Αντιλαμβανόμαστε πως δουλεύουν, τα χρησιμοποιούμε με σύνεση και όπου | όπως χρειάζεται.