Βίντεο οδηγός 3 λεπτών που αποσκοπεί στην ίδρυση σελίδας τοπικού οργανισμού – περιφερειακού γραφείου διοίκησης στο Facebook