Στο βίντεο οδηγό παρουσιάζεται ο τρόπος με τον οποίο δημιουργούμε blog στο wordpress. 1)Συνδεόμαστε στο mail που θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να δημιουργήσουμε το blog μας. Δεν είναι απαραίτητο να εισάγουμε το mail του οργανισμού αλλά μπορούμε να δημιουργήσουμε ξεχωριστό 2) Συνδεόμαστε στον σύνδεσμο https://wordpress.com/start/user?ref=… 3) Εφόσον έχει τηρηθεί το πρώτο βήμα κάνουμε continue with google και περιμένουμε για μερικά δευτερόλεπτα 4) Επιλέγουμε “ιστολόγιο” 5) Εισάγουμε τον τύπο του ιστολογίου π.χ. “ενημέρωση” 6) Εισάγουμε το όνομα του ιστολογίου π.χ. “Ελλήνων Συνέλευσις Καποδιστριακός Δήμος” ή “Ελλήνων Συνέλευσις Δυτικής/Κεντρικής/Ανατολικής Μακεδονίας/Ηπείρου” κ.ο.κ. 7) Εισάγουμε διεύθυνση π.χ. “esythessalonikis / esypylaias / esyathinaion” κ.ο.κ. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να εισάγετε το όνομα του ιστολογίου σύμφωνα με τον τίτλο του καταστατικού σας 8) Επιλέγουμε “δωρεάν” εφόσον η διεύθυνση που λάβαμε είναι αυτή που επιθυμούμε 9) Κάνουμε κλικ στο “start with a free site” και περιμένουμε μερικά δευτερόλεπτα 10) Ολοκληρώνουμε τις 3 τελευταίες ρυθμίσεις που αφορούν εισαγωγή εικόνων και το πακέτο της εμφάνισης και έπειτα κάνουμε “launch your site”