ΠΡΙΝ ΑΡΧίΣΩ ΝΑ εξηγήσω όΤΙ ΕίΝΑΙ ΤΟ ΠΡώΤΟ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚά ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡόΝ ΤΟ Μοναδικό “ΒίΝΤΕΟ ΒΟήΘΕΙΑ” ΠΟΥ ΦΤΙάΧΝΩ ΜΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚό ΠΡόΓΡΑΜΜΑ (ΔΗΛ. ΕΠί ΜΙΣΘώΣΕΩΣ)


ΟΙ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ VIDEO-ΟΔΗΓΟΥ:

0:00 – 01:34 – ΛίΓΑ ΛόΓΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚόΣΤΟΣ


1:35 – 06-15 – ΔΗΜΙΟΥΡΓίΑ ΕΙΚΟΝΙΚΟύ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤή ΣΤΟ ProxMox (ΔΕΝ έΧΩ ΕΛΕύΘΕΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤή ΓΙΑ ΑΥΤό, ΘΑ ΤΟΝ ΦΤΙάΞΩ ΣΕ ΕΙΚΟΝΙΚό, όΣΟΙ έΧΟΥΝ έΤΟΙΜΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤή ΓΙΑ ΤΟΝ Server, ΝΑ ΑΚΟύΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΜΜάΤΙ: 05:36 – 05-51 ΚΑΙ ΠάΝΕ ΣΤην επόμενη ενότητα)


06:16 – 09:26 – ΕΓΚΑΤάΣΤΑΣΗ ΤΟΥ Server ΚΑΙ ενημέρωση ΤΟΥ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ.


09:27 – 10:50 – ΕΓΚΑΤάΣΤΑΣΗ ΤΟΥ VDO Panel ΚΟΜΜάΤΙ Α.


10:51 – 11:02 – ΕΝΟΙΚίΑΣΗ ΟΝόΜΑΤΟΣ Domain Name.


11:03 – 12:34 – ΕΓΚΑΤάΣΤΑΣΗ ΤΟΥ VDO Panel ΚΟΜΜάΤΙ Β ΣΥΝέΧΕΙΑ.


12:35 – 14:32 – είσοδος ΣΤΟ VDO ρυθμίσεις ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓίΑ ΣΤΑΘΜΟύ.


14:33 – 40:45 – είσοδος ΣΤΟΝ ΣΤΑΘΜό ΚΑΙ ρυθμίσεις.
40:46 – τέλος.

ΦΥΣΙΚά ΑΥΤό ΤΟ ΒίΝΤΕΟ, ΤΟ ΄έΦΤΙΑΞΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕίτε, ΠΩΣ ΣΤήΝΕΤε ΤΟ όΛΟ ΠΡόΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟίΗΣΗΣ Web-TV. ΕΝΝΟΕίΤαι Ο,ΤΙ όΣΟΙ ΔΕΝ ΘέΛΟΥΝ ΝΑ ΤΟ ΣΤήΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΔέΝ, ΜΠΟΡΟύΝ ΝΑ ΝΟΙΚΙάΣΟΥΝ ΧώΡΟ ΣΕ ΠΑΡόΧΟΥΣ, όΠΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο Alpha Servers, ΜΕ ΑΡΚΕΤά ΛΟΓΙΚέΣ ΤΙΜέΣ ΚΑΙ ΝΑ ΄έΧΟΥΝ ΕΚΕίΝΟΙ ΤΟ ΘέΜΑ ΕΠΙΣΚΕΥήΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤήΡΗΣήΣ του.


ΕΔώ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘώ ό,ΤΙ ΔΕ ΜΕ ΠΛΗΡώΝΕΙ ΚΑΝΕίΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒίΝΤΕΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡίΖΩ ΤΑ ΠΑΙΔΙά ΤΟΥ Alpha Server, ΑΠΛά ΘΕώΡΗΣΑ ΔίΚΑΙΟ, ΝΑ ΣΑΣ ΔώΣΩ ΚΑΙ ΕΝΑΝ ΣύΝΔΕΣΜΟ ως εναλλακτική λύση, ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚή ΕΤΑΙΡεΙΑ, ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕίΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡόΝ ΠΡόΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚά.

ΔΥΝΑΜΗ ΦΩΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ