00:01​ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ windows

02:48​ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΙΝΗΤΟ android

03:44​ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΚΑΛΕΣΜΑΤΟΣ

04:41​ ΕΙΣΟΔΟΣ ΜΕΣΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

06:10​ ΠΩΣ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

08:30​ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ – Server

09:00​ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΟΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

12:40​ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΑΛΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Discord ΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ: https://discord.com/

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Discord ΓΙΑ Android: https://play.google.com/store/apps/de…

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Discord ΓΙΑ iOS: https://apps.apple.com/us/app/discord…