Στον βίντεο οδηγό θα δούμε πως ανοίγουμε νέο λογαριασμό στο twitter και με ποιον τρόπο εισάγουμε τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να ξεκινήσουμε να τον χρησιμοποιούμε.