Στον βίντεο οδηγό θα δούμε πως δημοσιεύουμε στο twitter με δύο διαφορετικούς τρόπους.