ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΙΚΕΤΩΝ (LABELS) ΣΤΟ BLOG

Σε αυτό το βίντεο δείχνουμε πως μπορούμε στο Blog μας να διαγράψουμε μια ετικέτα (label) μαζικά απ όσες αναρτήσεις την εμπεριέχουν, αλλά και πως να διορθώσουμε κάποια δημιουργώντας νέα. Οι Ετικέτες | Labels των blog έχουν να κάνουν μόνο με τα blog και όχι με τα...